oPDRACHT 3 - Lintmeter

- VRAAG -

Bepaal de afstand het bord en het paaltje van de foto. Rond de bekomen afstand of tot een geheel getal (dus geen komma getal) en voer deze waarde in om een tip vrij te spelen.