oPDRACHT 2

- VRAAG -

Klim de vvv toren op. Gebruik het kompas om de windrichting te bepalen waar de abdij van Averbode ligt. Geef de windrichting als antwoord in om een tip vrij te spelen.