oPDRACHT 1 - HET KOMPAS

Ga met je rug tegen de houten paal staan van onderstaande foto. Draai dan 90 graden naar links zodat je met je gezicht naar de vijver kijkt. Gebruik nu een kompas om de windrichting te bepalen en voel dat als antwoord in om een tip vrij te spelen.